WAŻNE !!! zapoznaj się z informacją w aktualnościach


WAŻNE !!! zapoznaj się z informacją w aktualnościach

 

Jesteśmy z Wami od 27 lat


 

 

Aktualności

03.01.2017
2016.04.28-Osteobus FOZ 3.jpg

Zysk w zapobieganiu

"Zdrowie Pracownika i członków Jego rodziny najważniejszym celem Fundacji Ochrony Zdrowia i pracodawcy".

Zgodnie z misją fundacji tj. szeroko pojętą pomocą w zakresie ochrony zdrowia darczyńców, od 2014 r. realizowane i promowane są profilaktyczne programy prozdrowotne dla darczyńców i członków ich rodzin, emerytów i rencistów wspierających fundację oraz dla pracowników podmiotów prawnych wspierających fundację.

Inicjowanie i realizowanie promocji zdrowia poprzez profilaktyczne programy prozdrowotne, w większości przypadków pozwala na trafną diagnostykę i ukierunkowanie właściwego leczenia. Przywrócenie równowagi zdrowotnej i umożliwienie szybkiego powrotu do zdrowia to zysk zarówno dla pacjenta jak również zysk dla pracodawcy w postaci zmniejszenia absencji chorobowej.

W I półroczu 2016 r. z badań profilaktycznych skorzystało 1.095 osób.

Były to m.in.: pakiet nowotworowy dla kobiet i mężczyzn, badania densytometryczne w kierunku osteoporozy, badania słuchu (akcja w ramach Dnia Bezpieczeństwa dla pracowników ArcelorMittal Poland SA) oraz pakiet dla kobiet i mężczyzn 40+.

W II półroczu 2016 r. 882 osoby skorzystały z badań laboratoryjnych m.in. w kierunku boreliozy, z pakietu kardiologicznego oraz pakietu dla kobiet i mężczyzn 40+ (akcja finansowana przez firmę ArcelorMittal Poland SA w ramach Tygodnia Zdrowia).

Ogółem na badania profilaktyczne i działania prozdrowotne w 2016 r.  dla 1.977 osób fundacja przeznaczyła kwotę 80.429,50 zł.

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE I DZIAŁANIA PROZDROWOTNE - 2016 r.
PLAN WYKONANIE
Lp. Data badania RODZAJ BADANIA
Planowana ilość badań / osób Ilość przebad. osób Razem przebad. osób OGÓŁEM KOSZT BADAŃ (PLN)
1 7 - 18 marzec Pakiet 1 (nowotworowy dla kobiet) Ca125, CA 15-3, CEA, NSE 200 199 361        
Pakiet 2 (nowotworowy dla mężczyzn) CEA, wskaźnik PSA, NSE  150 162
2 17 marzec Badanie densytometryczne w kierunku osteoporozy (z kręgosłupa lędźwiowego) - lokalizacja AMP Dąbrowa G. 100 90 269
Badanie densytometryczne w kierunku osteoporozy (z kręgosłupa lędźwiowego) - lokalizacja JSW KOKS Dąbrowa G. 100 81
28 kwiecień Badanie densytometryczne w kierunku osteoporozy (z kręgosłupa lędźwiowego) 100 98
3 26 kwiecień Profilaktyczne badanie  słuchu Dąbrowa G. Walcownia Średnia  (badanie bezpłatne - firma AMPLIFON) 23 24 65
28 kwiecień Profilaktyczne badanie  słuchu Dąbrowa G. Walcownia Duża  (badanie bezpłatne - firma AMPLIFON) 25 26
9 maj Profilaktyczne badanie  słuchu Dąbrowa G. Walcownia Średnia  (badanie bezpłatne - firma AMPLIFON) 25 15
4 9 - 25 maj Pakiet 1 (dla kobiet dojrzałych - od 40 roku życia)  200 227 400
Pakiet 1 (dla mężczyzny dojrzałego - od 40 roku życia)  150 173
   WYKONANIE - I półrocze 2016 r.  1 073 1 095 1 095 61 177,50
5 8-16 wrzesień Borelioza IgG, IgM  200 211 211  
6 19-30 wrzesień TYDZIEŃ ZDROWIA AMP w oddz. Dąbrowie G. - Pakiet 1 (dla kobiet dojrzałych - od 40 roku życia) 150 130 316  
TYDZIEŃ ZDROWIA AMP w odd. Dąbrowie G. - Pakiet 1 (dla mężczyzny dojrzałego - od 40 roku życia) 200 186  
7 24-28 październik Pakiet kardiologiczny (morfologia, lipidogram, glukoza, elektrolity) 175 121 121  
8 18-29 listopad Borelioza IgG, IgM 280 234 234  
  WYKONANIE - II półrocze 2016 r. 1 005 882 882 19 252,00
  O G Ó Ł E M  2016 r. : 2 078 1 977 1 977 80 429,50
 
 
opracował: Bogumiła Plesińska

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

+ 48 (32) 776-83-58

+ 48 (32) 776-99-43 (biuro obsługi pacjenta)

sekretariat@fundacja-dabrowa.pl

Al. J. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza    KRS: 0000053491    NIP: 629-10-88-651    nr rachunku bankowego: 25 1050 1272 1000 0008 0042 1729

Investmag - tworzenie stron internetowych