WAŻNE !!! zapoznaj się z informacją w aktualnościach


WAŻNE !!! zapoznaj się z informacją w aktualnościach

 

Jesteśmy z Wami od 27 lat


 

 

Aktualności

26.03.2015

Posiedzenie Rady FOZ 23.03.2015

W dniu 23 marca odbyło się posiedzenie Rady Fundacji Ochrony Zdrowia, podczas którego Rada zatwierdziła sprawozdanie z działalności FOZ za rok 2014, udzieliła absolutorium Zarządowi i przyjęła program działania na rok bieżący. Dokonano także zmian w składzie Zarządu fundacji. Nowym członkiem Zarządu została Katarzyna Karcz-Mączka w miejsce Karoliny Muza, która złożyła rezygnację z pełnienia funkcji. Odwołano z pełnienia funkcji członka Zarządu panią Ewa Witas, która pozostaje w zatrudnieniu jako główny księgowy.

Pomoc w zakresie ochrony zdrowia pracowników wspierających fundację, członków ich rodzin oraz emerytów i rencistów darczyńców,  to od 23 lat główny cel Fundacji Ochrony Zdrowia w Dąbrowie Górniczej. Zaangażowanie fundacji we wspólne projekty z Odpowiedzialnością Biznesu zwiększa możliwości diagnozowania i leczenia podopiecznych, a przez to pomaga w zaspokojeniu choć części tych potrzeb. Szczególną troską otoczeni są pracownicy, którzy ulegli wypadkowi w pracy. Fundacja stara się zapewnić im jak najlepszą opiekę poprzez wsparcie finansowe placówki, w której przebywa poszkodowany pracownik.

Największe wsparcie fundacji pochodzi od osób indywidualnych z dobrowolnych składek. Deklarując 1 % od wynagrodzenia miesięcznego lub zasiłków z ubezpieczenia społecznego stanowiących podstawę opodatkowania (wyrażenie zgody na potrącenie bezpośrednio z listy płac na konto fundacji) darczyńca może liczyć na: refundację leków, sprzętu rehabilitacyjnego wpisanego na listę sprzętu refundowanego przez NFZ, umożliwienie specjalistycznych konsultacji, badań oraz leczenia w placówkach medycznych m.in.  w Śląskim Uniwersytecie Medycznym, w wojewódzkich  i miejskich szpitalach, w instytutach onkologii czy w Śląskim Centrum Rehabilitacyjnym „Repty”.  

W roku 2014 na konto fundacji wpłynęło 826 tys. zł od osób fizycznych i 106 tys. od osób prawnych.

Z dofinansowania do zakupu leków i sprzętu rehabilitacyjnego skorzystało 907 podopiecznych na kwotę 460 tys. zł. Zakupiono sprzęt medyczny i udzielono wsparcia finansowego 22 placówkom medycznym na kwotę 822 tys. zł . Umożliwiło to przyspieszenie terminów różnego rodzaju specjalistycznych badań i konsultacji dla 201 osób a co za tym idzie pozwoliło na trafne zdiagnozowanie i ukierunkowanie właściwego leczenia.

W kwietniu 2014 r. rozpoczęto cykl programów profilaktycznych i działań prozdrowotnych. Z nieodpłatnych badań laboratoryjnych w diagnostyce chorób nowotworowych tzw. pakietu dla kobiet i mężczyzn, pakietu żołądkowego, cukrzycowego i alergologicznego, badań densytometrycznych w kierunku osteoporozy skorzystało 1313 osóbna ogólną kwotę 71 tys. zł. W 2015 r. programy profilaktyczne będą kontynuowane.

W Niepublicznym Przedszkolu ArcelorMittal Poland "Równe Przedszkolaki" w Dąbrowie Górniczej zorganizowano badanie dzieci w kierunku wad postawy przeprowadzone przez  lekarzy Klinicznego Oddz. Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej WSS nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu. Do dzieci skierowane zostało również zaproszenie na badania laboratoryjne tzw. pakiet alergologiczny i pakiet cukrzycowy.

Fundacja Ochrony Zdrowia aktywnie uczestniczyła również w akcjach ArcelorMittal Poland tj. Dzień Bezpieczeństwa i Tydzień Zdrowia.

Wszystkim darczyńcom fundacja składa gorące podziękowania, gdyż bez ich ofiarności nie byłaby możliwa działalność statutowa.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

+ 48 (32) 776-83-58

+ 48 (32) 776-99-43 (biuro obsługi pacjenta)

sekretariat@fundacja-dabrowa.pl

Al. J. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza    KRS: 0000053491    NIP: 629-10-88-651    nr rachunku bankowego: 25 1050 1272 1000 0008 0042 1729

Investmag - tworzenie stron internetowych