WAŻNE !!! zapoznaj się z informacją w aktualnościach


WAŻNE !!! zapoznaj się z informacją w aktualnościach

 

Jesteśmy z Wami od 27 lat


 

 

Aktualności

20.01.2018
DSCF0762.male.jpg

2018 - Świadczenia turystyczno-rekreacyjne dla pracowników AMP

 ŚWIADCZENIA TURYSTYCZNO-REKREACYJNE  dla pracowników ArcelorMittal Poland SA

(wyciąg z  Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2018 rok)

§ 13. Świadczenia turystyczno-rekreacyjne

1. Świadczenia mogą być realizowane:

a) w formie kilkudniowych wyjazdowych turnusów turystyczno-rekreacyjnych - do 10 dni pobytu, lub

b) w formie zajęć rekreacyjnych (uprawniony pracownik może skorzystać z oferty dostępnej u właściwego dla niego obsługującego Fundusz - Biuro Podróży PARTNER).

2. Ze świadczenia może korzystać:

a) pracownik aktualnie wykonujący pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w sposób ciągły przez okres co najmniej 60 miesięcy przed złożeniem wniosku (na potrzeby Funduszu ww. warunek 60 miesięcy liczony z uwzględnieniem absencji chorobowej pracownika), oraz ww. warunek 60 miesięcy odnosi się również do pracy w tych warunkach u innego pracodawcy),

b) pracownik, który przepracował w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze co najmniej 15 lat (ww. warunek 15 lat odnosi się również do pracy w tych warunkach u innego pracodawcy),

c) pracownik, który ukończył 50 lat życia lub pracownik, który posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

3. Pracownicy mogą skorzystać w 2018 roku z dwóch świadczeń, w tym z jednego turnusu wyjazdowego (bez względu na czas jego trwania).

4. Wartość świadczenia wynosi:

a) w przypadku wyjazdowych turnusów turystycznych - nie więcej niż 162,00 zł za każdy dzień, łącznie nie więcej niż 1.620,00 zł/os,

b) w przypadku zajęć rekreacyjnych – nie więcej niż 500 zł za jeden cykl (10 dni po trzy zajęcia dziennie).

INFORMACJE DODATKOWE :

 • Uprawniony pracownik ArcelorMittal Poland S.A. zgłasza się osobiście do B.P. PARTNER BPO - budynek Polikliniki lub do pracownika BP PARTNER BPO w o/Sosnowiec w celu pobrania/złożenia wniosku dot. zajęć rekreacyjnych i weryfikacji uprawnień.
 • Pracownik zgłasza się osobiście z dokumentami tj. wnioskiem o zrealizowanie zajęć rekreacyjnych oraz z ewentualną dokumentacją schorzeń do UNIMEDU – REJESTRACJA Dąbrowa Górnicza, Al. J. Piłsudskiego 92 tel. 32 792 88 81 w celu wizyty lekarskiej, a następnie ustalenia rodzajów i terminu zajęć. Godziny otwarcia: 7.00 – 18.00.
 • Pracownik wraca do BP PARTNER BPO w celu uregulowania odpłatności w kasie za zajęcia (cena za zajęcia – dofinansowanie z ZFŚŚ = odpłatność uprawnionego pracownika). Uwaga !!! Warunkiem rozpoczęcia zajęć jest uregulowanie odpłatności.
 • Dofinasowanie zgodnie z TABELĄ NR 3a lub 3bdopłaty z ZFŚS do świadczeń turystyczno - rekreacyjnych.
 • Warunkiem otrzymania świadczenia jest złożenie wniosku o skierowanie na świadczenie turystyczno-rekreacyjne, informacji o dochodach w rodzinie (dotyczy tylko tych pracowików, którzy w 2018 r. informacje uległy zmianie).
 • Pracownik, który przepracował w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, co najmniej 15 lat, składając wniosek na drugie świadczenie w 2018 r. jest zwolniony obowiązku dołączania zaświadczenia potwierdzającego przepracowanie 15 lat.
 • W 2018 roku pracownicy mogą skorzystać z dwóch świadczeń w tym z jednego turnusu wyjazdowego.
 • Cena za zajęcia rekreacyjne nie może przekraczać 500 zł – 10 dni po 3 zabiegi.
 • W przypadku braku realizacji całości usługi z winy pracownika, który zgłosił się na konsultację, rozpoczął zajęcia i przestał na nie chodzić (nie posiada L-4, nie został dodatkowo w pracy) – świadczenie będzie płatne tak jak przy pełnej realizacji.
 • Zajęcia rekreacyjne będą się odbywały poza godzinami pracy w ramach czasu wolnego pracownika, aby nie kolidowały z obowiązkami zawodowymi. Spółka UNIMED przewiduje możliwość zmiany godzin wykonywania zajęć dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta.
 • Wnioski o skierowanie na świadczenie rekreacyjne przyjmowane są do dnia 1 grudnia 2018!!!
 • Rozpoczęcie realizacji zabiegów nie później niż 30 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku! Przy czym zakończenie zabiegów nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r.

Szczegółowe informacje na stronie:  www.bppartner.com.pl

 

www.unimed.dabrowa.pl

 

 

 

 

   

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

+ 48 (32) 776-83-58

+ 48 (32) 776-99-43 (biuro obsługi pacjenta)

sekretariat@fundacja-dabrowa.pl

Al. J. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza    KRS: 0000053491    NIP: 629-10-88-651    nr rachunku bankowego: 25 1050 1272 1000 0008 0042 1729

Investmag - tworzenie stron internetowych