Jesteśmy z Wami od 26 lat


 Jesteśmy z Wami od 26 lat


Zdrowie Pracownika i członków Jego rodziny najważniejszym celem Fundacji Ochrony Zdrowia i Pracodawcy.

 

Aktualności

18.05.2016
serce_rodzina.jpg

Zmiana refundacji z dniem 16.05.2016 r.

 Zarząd Fundacji Ochrony Zdrowia w Dąbrowie Górniczej

z dniem 16 maja 2016 r.  zmienia zasady refundacji:

leków, sprzętu rehabilitacyjnego wpisanego na listę sprzętu refundowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, trudnodostępnych badań medycznych oraz zabiegów rehabilitacyjnych 

 

Zasady refundacji pobierz>

 

1. Refundacja kosztów zakupu leków w „Aptece Głównej z Sercem”, która powstała w miejsce „Apteki z Sercem” należącej do Fundacji Ochrony Zdrowia, dla pracowników wspierających fundację oraz członków ich rodzin (tj. współmałżonka i dzieci w wieku szkolnym, będących na utrzymaniu rodziców) oraz emerytów  i rencistów wspierających fundację  wynosi:

50 % kosztów zakupu, przy kwocie przekraczającej 50,00 złnie więcej niż 2.000,00 zł/rok.

2. Każdorazowo wnioskodawca zobowiązany jest złożyć wniosek o refundację do Biura Obsługi Pacjenta fundacji przed dokonaniem zakupu leku, celem okazania recept lub w szczególnych przypadkach ich kopii  i  potwierdzenia złożonego wniosku do realizacji. Refundacja leków odbywa się na podstawie przedłożonego oryginału faktury w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.

UWAGA!  REFUNDACJI NIE PODLEGAJĄ LEKI, ZA KTÓRE DOKONANO PŁATNOŚCI KARTĄ ePRUF.

 3. W przypadkach losowych, uniemożliwiających uzyskanie potwierdzenia zasadności refundacji przez Biuro Obsługi Pacjenta, dopuszcza się realizację recept w innych aptekach z dofinansowaniem:

50 % kosztów zakupu, przy kwocie przekraczającej 50,00 zł.

4. Nie przestrzeganie w/wym. zaleceń – za wyjątkiem przypadków losowych zatwierdzonych przez Zarząd fundacji -  spowoduje obniżenie refundacji leków do:

30 % kosztów zakupu, przy kwocie przekraczającej 50,00 zł.

5. Refundacja kosztów trudnodostępnych badań medycznych tj.: MR, TK, USG, USG Doppler, OCT tomografia optyczna, EKG wysiłkowe i inne wymagane w leczeniu (z wyłączeniem wizyty lekarskiej      i badań dot. kosmetyki estetycznej) wynosi:

50 % kosztów zakupu usługi, nie więcej niż 1.000,00 zł/rok.

Każdorazowo wnioskodawca zobowiązany jest złożyć do Biura Obsługi Pacjenta Fundacji Ochrony Zdrowia wniosek ze skierowaniem wydanym przez lekarza przed dokonaniem badania, a jego realizacja może nastąpić po uzyskaniu akceptacji tegoż biura.

6. Refundacja kosztów zajęć/zabiegów rehabilitacyjnych realizowanych przez firmę UNIMED  Sp. z o.o. Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej w Dąbrowie Górniczej, przy al. J. Piłsudskiego 92 dlauprawnionego, wspierającego fundację oraz członków jego rodziny tj. współmałżonka i dzieci w wieku szkolnym (od 10 do 25 roku życia będących na utrzymaniu rodziców) oraz emerytów i rencistów wspierających fundacjęwynosi:

50 % kosztów zakupu usługi, nie więcej niż 1.000,00 zł/rok.

7. Refundacja w zakresie sprzętu rehabilitacyjnego wpisanego na listę sprzętu refundowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia dotyczy sprzętu standardowej jakości podanego we wskazaniach lekarza specjalisty. Refundacja następuje po uzyskaniu dotacji z innych źródeł np. PFRON, NFZ, MOPS. Dofinansowanie dla osób wspierających fundację wynosi:

50 % kosztów zakupu usługi, nie więcej niż 1.000,00 zł/rok.

Szczegóły refundacji w załączniku "Zasady refundacji".

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

+ 48 (32) 776-83-58

+ 48 (32) 776-99-43 (biuro obsługi pacjenta)

sekretariat@fundacja-dabrowa.pl

Al. J. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza    KRS: 0000053491    NIP: 629-10-88-651    nr rachunku bankowego: 25 1050 1272 1000 0008 0042 1729

Investmag - tworzenie stron internetowych